moi truong knudson C orchid 5L

Môi trường Knudson C. Liên hệ 0945677929

Môi trường Knudson C. Liên hệ 0945677929

Facebook Comments

One thought on “moi truong knudson C orchid 5L

  1. SBC Scientific says:

    Môi trường Knudson C Orchid rất thích hợp cho giai đoạn gieo hạt Lan. Các thành phần khoáng trong môi trường gieo hạt Lan này khác so với môi trường MS(Murashige and Skoog medium). Tỉ lệ khoáng trong MS giàu hơn. KNO3 Trong MS là 1650mg/L, trong khi đó ở Knudson C Orchid là 500mg/L. Ở MS, KNO3 được sử dụng, còn Knudson C Orchid được thay bằng Ca(NO3)2. Ở vi lượng, MS đa dạng hơn và liều lượng cũng lớn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *