Ảnh vi sinh: Công chúa và hoàng tử nhảy dưới gốc Anh Đào

Công chúa và hoàng tử nhảy dưới gốc Anh Đào.

Công túa và hoàng tử nhảy nhót dưới gốc cây. —— Thông số kỹ thuật của hoàng tử và công túa: Staphylococcus epidermidis: màu trắng.; Rhodotorula mucilaginosa, màu sữa, màu đất và màu không khí.; Micrococcus luteus: màu nơ trên tóc.; Xanthomonas axonopodis: màu xanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945677929