Author Archives: Biospace

Lần đầu tiên cấy thành công “thận lợn” cho con người

Với hơn một trăm nghìn người đang chờ ghép tạng chỉ riêng ở Mỹ, các nhà khoa học đang chạy đua để tìm ra các lựa chọn ngoài người hiến tặng. Giờ đây, lần đầu tiên một quả “thận lợn” đã được ghép thành công lên con người.