SBC Comics: Sự tích chó đốm

Sự tích chó đốm nè:

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/892112130983917/?type=3&theater

Sinh Học Phân Tử Là gì?

 

Sinh học phân tử liên quan đến cơ sở phân tử của hoạt động sinh học giữa các phân tử sinh học trong các hệ thống khác nhau của tế bào, bao gồm các tương tác giữa DNA, RNA, và các protein và quá trình sinh tổng hợp của chúng, cũng như việc điều chỉnh các tương tác này. Viết về Thiên nhiên vào năm 1961, William Astbury mô tả sinh học phân tử như sau:

Continue Reading

SBC Comics: Hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn

Mỗi khi buồn hay tuyệt vọng. Hãy nhớ trong cơ thể có hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn.

Công nghệ Dây điện siêu mỏng của MIT đang mở đuờng tới thời đại mới trong cấy ghép não

Tóm tắt: 
Các nhà nghiên cứu đã phát triển các sợi sinh học dài khoảng 200 micromet. Những sợi này bắt chước tính linh hoạt của mô não và có thể được sử dụng để vận dụng để truyền các tín hiệu điện, hoá học hoặc quang học.

Continue Reading

SBC Comics: Nội quy phòng Lab

Nội quy phòng lab: nói ít hiểu nhiều

SBC Comics: Có 2 loại người xịt cồn trong lab

Có hai loại người xịt cồn trong lab. Người thì qua loa, người thì dung cả thanh xuân để xịt cồn.