bien doi bieu hien gen

Hình 1 Tế bào trứng của ruồi giấm cái có chứa trong đó H3K27me3 đã được quan sát thấy qua việc nhuộm màu xanh lá cây. Tế bào này, cùng với tinh trùng, sẽ góp phần tạo ra thế hệ ruồi con kế tiếp. Ở góc trên bên phải, tiền nhân của mẹ và bố được hòa trộn với nhau trong quá trình thụ tinh. Các H3K27me3 màu xanh lá cây có ở trong tiền nhân mẹ từ trước, cho thấy rằng tín hiệu biến đổi di truyền được truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.