Các loại hormone và vai trò của chúng trong đời sống

Các loại hormone phổ biến và vai trò của chúng trong đời sống được mô tả ngắn gọn trong hình dưới đây( Oxytocin, Malatonin, Dopamine, Testosterone, Ghrelin, Adrenaline).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945677929