Tái sinh in vitro loài Drosera burmannii : một loài thực vật ăn thịt ở đông bắc Ấn Độ

Tóm tắt
Một phương pháp tái sinh protocol in vitro hiệu quả được phát triển từ các bộ phận rất nhỏ của đỉnh chồi (shoot-tip) loài Drosera burmannii, một loài cây ăn thịt ở phía đông bắc Ấn Độ.

Continue Reading

Nuôi cấy mô cây ăn thịt Drosera và Dionaea để sản xuất các hợp chất thứ cấp có hoạt tính sinh học

Các cây ăn thịt thuộc các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Vì sự phát triển nông nghiệp, quần thể tự nhiên của các cây này bị suy giảm. Giá trị dược liệu và trang trí của các loài này cũng dẫn đến khai thác quá mức. Chi Drosera là nguồn hợp chất dược liệu tự nhiên quan trọng (ví dụ các hợp chất naphthoquinone, flavonoid, anthocyanin, phenolic) dùng như chất nền trong sản xuất dược phẩm.

Continue Reading