Category Archives: Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro loài lan kim tuyến Anoectochilus setaceus Blume thông qua cảm ứng tạo protocorm like bodies

Lan kim tuyến (Anoectochilus setaceus Blume) là dược liệu quý được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền của cộng đồng dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Lan kim tuyến phân bố rộng nhưng số lượng cá thể ngoài tự nhiên không nhiều do khả năng tái sinh chậm, đòi hỏi điều kiện […]

Phân lập và mô tả Trichoderma spp cho hoạt tính kháng bệnh thối rễ và các bệnh trên lá

Trichoderma, loài nấm tơ trong đất, có khả năng ký sinh trên nhiều loài nấm gây bệnh trên cây. Mười hai dòng phân lập Trichoderma spp thu từ các địa phương khác nhau ở Nam Andaman được mô tả quy trình nuôi cấy, hình thái học và hoạt tính kháng lại các bệnh ở phần […]

Ảnh hưởng của nước cốt dừa Casein Hydrolysate và chiết xuất từ nấm men lên sự phát triển in vitro cây chà là BARHI ( Phpenix dactylifera L.)

Nghiên cứu này nhằm mục tăng cường tái sinh chồi cây chà là Barhi trên môi trường bổ sung các hợp chất tự nhiên. Các cụm nhỏ từ 2-3 chồi được sử dụng làm mẫu vật và nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung ba loại chất tự nhiên ở ba nồng độ khác […]

Cảm ứng in vitro củ khoai yam bi (minituber) (phức hợp loài Dioscorea cayenensis – D. rotundata)

Hai phương pháp đã được sử dụng để sản xuất củ bi từ hai giống khoai yam khác nhau (giống Krengle và giống Kponan) bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitro. Phương pháp 1: Trước tiên, các củ siêu bi (microtuber) của khoai yam được gây khởi phát trong in vitro và sau đó được […]

ẢNH HƯỞNG CỦA SALICYLIC ACID ĐẾN NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢ NĂNG CHỊU MẶN CỦA Hibiscus acetosella và Hibiscus moscheutos

Độ mặn là một stress phi sinh học chủ yếu, và ngày càng ảnh hưởng đến sức khoẻ thực vật và sự sống còn của toàn thế giới. Nhiều mảnh đất đang trở nên mặn hóa do các phương pháp tưới tiêu địa phương kém (Winicov, 1998) và các hiện tượng tự nhiên như lũ […]

SỰ NẢY MẦM VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CON IN VITRO ĐỐI VỚI LOÀI Paphiopedilum spicerianum

Paphiopedilum spicerianum nằm trong danh sách một trong những loài thực vật hoang dã với quần thể rất nhỏ (PSESP). Quy trình cho nảy mầm không cộng sinh (nảy mầm in vitro) và phát triển cây con in vitro nhằm mục đích sản xuất cây con để trả về tự nhiên. Tỉ lệ nảy mầm […]

CẢM ỨNG TÁI SINH in vitro TỪ MẪU LÁ CỦA CÂY CHANH VÀNG Citrus limon L Burm

Sự phát sinh cơ quan in vitro được nghiên cứu bằng cách sử dụng mẫu lá của cây Citrus limon L. Burm cv. ‘Primofiore’. Mục đích của nghiên cứu này là để tối ưu hóa điều kiện phát sinh mô sẹo và cơ quan của C. limon. Nghiên cứu mô học cho thấy rất có thể […]

Peptone kích thích tạo chồi và rễ in vitro của bơ Persea americana Mill

Ảnh hưởng của peptone lên sự tạo chồi và rễ của quả bơ in vitro từ đoạn thân non hoặc thân trưởng thành được nghiên cứu. Cả mẫu trưởng thành và mẫu non đã được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của peptone khi tái sinh chồi. Các mẫu vật sẽ bị hoại tử […]

Nuôi cấy in vitro từ rễ của nhân sâm Panax ginseng và nhân sâm P quinquefolium

Bài báo mô tả phương pháp hình thành, tái tổ hợp và tiếp tục phát triển các gốc, rễ ngẫu nhiên của nhân sâm Panax ginseng và nhân sâm P. quinquefolium. Kỹ thuật này đã tận dụng hoạt tính mạnh mẽ của một loại auxin tổng hợp mới: benzo [b] selenienyl acetic acid (BSAA). Sự […]

Nhân giống in vitro Lan Hồ Điệp (chi Phalaenopsis) thông qua nuôi cấy mắt ngủ được cảm ứng bằng cyto

Chúng tôi phát triển một quy trình mới để nhân giống in vitro loài lan thuộc chi Phalaenopsi (chi Lan Hồ Điệp). Khác với các phương pháp nhân giống thông thường chủ yếu sử dụng mô lá, rễ hoặc đỉnh chồi, trong nghiên cứu này chúng tôi đã sử dụng vật liệu nuôi cấy ban […]

0945677929