Category Archives: Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Nhân giống in vitro Cây địa liền Kaempferia Galanga

Các nghiên cứu được thực hiện về nhân giống cây trồng thông qua sự phát sinh cơ quan trực tiếp và so sánh hoạt tính diệt ấu trùng và các hợp chất tự nhiên hiện diện trong mô thân rễ của “cây trồng tự nhiên và cây nuôi cấy mô” để xác định tiềm năng […]

Phát triển quy trình nhân giống in vitro cây mấm ổi Avicennia marina

Cho tới nay, có rất ít các nghiên cứu liên quan đến vi nhân giống cây ngập mặn mặc dù chúng có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế, sinh thái và xã hội ở nhiều nước. Vì các cây ngập mặn có rất ít cây con hoặc cây con có tuổi đời ngắn nên […]

Ảnh hưởng của yeast extract và chitosan đến sự phát triển chồi hình thái và hoạt tính chống oxy hóa của lá cây nghệ

Nghiên cứu này báo cáo ảnh hưởng của cao chiết nấm men; chitosan kết hợp với cao chiết nấm men lên sự phát triển, thay đổi hình thái và lượng phenolic trong các cây Curcuma mangga trong điều kiện in vitro. Cao chiết nấm men không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến sự phát […]

Vi nhân giống Bạch đàn lai Eucalyptus (Eucalyptus benthamii x Eucalyptus dunnii)

Nghiên cứu này thiết lập qui trình vi nhân giống cây E. benthamii x E. dunnii, bằng việc thử nghiệm nồng độ chlorine cho việc khử trùng mẫu, nồng độ tối ưu của benzylaminopurine (BAP) và naphthaleneacetic acid (NAA) cho sự nhân chồi và tỷ lệ giữa BAP và gibberellic acid (GA3) trong hai môi […]

TÁI SINH CÂY IN VITRO TỪ LÁ MẦM LOÀI ỚT NAGA KING Capsicum chinense Jacq

Việc tái sinh cây in vitro từ lá mầm của loài ớt Naga King Capsicum chinense Jacq., một loài ớt rất cay ở Ấn Độ. Cấu trúc rosette (RLS) thu được trên mẫu vật khi chuyền vào môi trường có chứa indol-3-acetic acid (IAA) đã tạo được nhiều chồi theo thời gian. Môi trường MS […]

Nhân giống invitro giống ớt Capsicum Chinense Jacq.

Vi nhân giống ớt Capsicum Chinense Jacq. một trong những giống ớt cay nhất thế giới và là thực phẩm truyền thống của người Naga. Tác giá: N. Gayathri, M. Gopalakrishnan and T. Sekar. Phòng thí nghiệm Nuôi cấy mô thực vật, Khoa nghiên cứu thực vật học và P.G, Cao đẳng Pachaiyappa, Đại học […]

SỰ TÁI SINH IN VITRO CÀ RỐT DAUCUS CAROTA L

Các thí nghiệm được tiến hành để tối ưu hóa điều kiện để tạo ra hình thái mô sẹo và tái sinh cà rốt  bằng cách sử dụng bốn giống cà rốt được trồng ở Iran. Các đoạn trụ dưới mầm được đặt vào môi trường có bổ sung 0,2 mg/L 2,4 D để hình […]

Nhân nhanh chuối Laba bằng cách sử dụng ánh sáng myo-inositol và adenin sulphate

Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ ánh sáng, myo-inositol và adenin sulphate lên khả năng tạo chồi in vitro chuối Laba. Các chồi đơn in vitro được cấy vào môi trường MS có bổ sung 5 mg/l BA (6-benzylaminopurine) kết hợp với myo-inositol (0; 100; 300; 500; 700 […]

Sản xuất cây giống chuối bằng kỹ thuật invitro đỉnh chồi

Nuôi cấy mô (invitro) cây chuối giải quyết được vấn đề số lượng, sạch bệnh. Trong bài viết sử dụng phương pháp nhân đỉnh chồi. Dùng môi trường cơ bản là MS, sử dụng kết hợp các hormone thực vâtj. Ngoài ra cũng giới thiệu phương pháp hạn chế quá trình hoá nâu bằng cách […]

Nhân giống invitro giống chuối CAVENDISH SP với quy mô lớn

Cây chuối cấy mô được nuôi trong điều kiện ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên khi trồng ra mau thích nghi với điều kiện vườn ươm hơn đối chứng là cây chuối nuôi hoàn toàn trong phòng máy lạnh ánh sáng đèn. Đây là một biện pháp để giảm giá thành sản xuất do […]

Call Now Button