Category Archives: Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Chitosan – chất kích thích tăng trưởng trong nuôi cấy mô hoa lan

Ảnh hưởng của chitosan tôm và nấm lên sự phát triển của mô phân sinh cây hoa lan trong nuôi cấy được nghiên cứu trong môi trường lỏng và rắn. Sự phát triển của các mẫu mô phân sinh ở protocorm-like bodies trong môi trường lỏng đã được thúc đẩy lên 15 lần khi có […]

Auxin là gì và ứng dụng của auxin

1. Auxin là gì? – Auxine tiếng Hy lạp có nghĩa là sinh trưởng. Auxin là một hoóc môn thực vật có tác dụng tốt đến các quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng của thực vật, sự sinh […]

Cytokinin là gì và ứng dụng của Cytokinin

1. Cytokinin là gì? Nguồn gốc Cytokinin Cytokinin là nhóm hóoc môn thực vật thứ ba được phát hiện sau auxin và giberelin – thuốc nhóm chất kích thích sinh trưởng thực vật. Cytokinin được tạo ra trong ngọn rễ và trong hạt đang phát triển, sau đó, được vận chuyển qua mô gỗ từ […]

Acid Abscisic là gì và ứng dụng của Acid Abscisic

1. Axit Abxixic (Acid Abscisic) là gì? Nguồn gốc Axit Abxixic (Acid Abscisic). Axit Abxixic (Acid Abscisic) còn được gọi là Dormin, axit Dormic (DMA) là một nhóm chất tự nhiên và nhân tạo được xem như một hoóc môn thực vật – thuộc nhóm chất ức chế sinh trưởng.

Gibberellin là gì và ứng dụng của Gibberellin

1. Gibberellin là gì? Nguồn gốc Gibberellin Gibêrelin (Gibberellin) là một hoóc môn thực vật có tác dụng điều chỉnh sự phát triển ở thực vật và có ảnh hưởng tới một loạt các quá trình phát triển như làm cho thân dài ra, nảy mầm,ngủ, ra hoa, biểu hiện gen, kích thích enzym và […]

Sự trở lại của nghệ thuật bị mai một- hình thái học thực vật

Khi Elizabeth Kellogg hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ năm 1983, bà lo ngại rằng những kĩ năng của mình đã trở nên lỗi thời. Kellogg nghiên cứu về hình thái học (morphology) và phân loại học thực vật: phân tích kỹ lưỡng những hình dáng vật lý phong phú của các loài thực vật […]

Các phương pháp vô trùng trong phòng thí nghiệm

Việc vô trùng các vật dụng, môi trường nuôi cấy là rất quan trọng trong phòng thí nghiệm. Chúng quyết định thành công của quá trình nghiên cứu, sản xuất. Mục tiêu của việc vô trùng là loại bỏ, phá hủy các loại vi trùng, vi sinh vật, kể cả nha bào. Các phương pháp […]

Vai trò của Myo-inositol trong nuôi cấy mô thực vật

Tầm quan trọng của vitamins trong nuôi cấy mô thực vật Vai trò của Vitamins trong nuôi cấy mô thực vật: Các vitamin là hợp chất cần thiết được thực vật tổng hợp và sử dụng. Trong môi trường nuôi cấy, việc bổ sung các vitamin thường không giống nhau, vì lượng thực vật cần […]

Kháng sinh hay kháng khuẩn nuôi cấy mô thực vật

Kháng sinh( Anbibiotics) hay còn gọi là trụ sinh, kháng khuẩn được mua bán sử dụng phổ biến( Ampicillin, Amoxyllin, Carbenicillin, Ticarcillin, gentamycin, hygromycin B, Kanamycin, Neomycin, Streptomycin, Paromycin…) trong nuôi cấy mô thực vật nhằm để ngăn chặn sự phát hay tiêu diệt sự phát triển của khuẩn, nấm mốc.

Kiểm nghiệm bệnh lý thực vật

Môi trường kiểm nghiệm bệnh lý trên thực vật Phát hiện được bệnh của thực vật ngay từ đầu sẽ giảm chi phí và tiết kiệm thời gian rất nhiều cho việc nghiên cứu và sản xuất. Bộ kit hay môi trường chẩn đoán, xét nghiệm bệnh lý thực vật là một trong những giải […]

Call Now Button