SBC Comics: Sinh viên Công Nghệ Sinh Học

Sinh viên công nghệ sinh học gặp cướp

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/864566170405180/?type=3&theater

SBC Comics: biến nạp- bacterial transformation

Cho E.Coli ăn gì khác ngoài DNA?

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/884133751781755/?type=3

SBC Comics: Anaphase II

Anaphase II

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/884118775116586/?type=3&theater

SBC Comics: Sự tích chó đốm

Sự tích chó đốm nè:

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/892112130983917/?type=3&theater

SBC Comics: Hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn

Mỗi khi buồn hay tuyệt vọng. Hãy nhớ trong cơ thể có hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn.

SBC Comics: Nội quy phòng Lab

Nội quy phòng lab: nói ít hiểu nhiều

SBC Comics: Có 2 loại người xịt cồn trong lab

Có hai loại người xịt cồn trong lab. Người thì qua loa, người thì dung cả thanh xuân để xịt cồn.