SBC Comics: Sinh viên Công Nghệ Sinh Học

Sinh viên công nghệ sinh học gặp cướp

😂

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Năm, 12 Tháng 7, 2018

SBC Comics: biến nạp- bacterial transformation

Cho E.Coli ăn gì khác ngoài DNA?

Ngoài DNA ra tao cũng ko biết phải cho mày ăn cái gì 😂

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Hai, 6 Tháng 8, 2018

SBC Comics: Anaphase II

Anaphase II

Người đăng: SBC Scientific vào Chủ Nhật, 5 Tháng 8, 2018

SBC Comics: Sự tích chó đốm

Sự tích chó đốm nè:

😂

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Bảy, 11 Tháng 8, 2018

SBC Comics: Hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn

Mỗi khi buồn hay tuyệt vọng. Hãy nhớ trong cơ thể có hàng tỷ tế bào đang quan tâm tới bạn.

SBC Comics: Nội quy phòng Lab

Nội quy phòng lab: nói ít hiểu nhiều

 

SBC Comics: Có 2 loại người xịt cồn trong lab

Có hai loại người xịt cồn trong lab. Người thì qua loa, người thì dung cả thanh xuân để xịt cồn.