Chấm dứt sự lão hóa: Telomere, chiếc chìa khóa đăc biệt giúp tiến gần đến sự bất tử

Trên Youtube, MinuteEarth giải thích lý do vì sao telomere đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa không chỉ ở người mà còn ở các loài sinh vật có thể tồn tại mãi ở độ tuổi trung niên.

THÁCH THỨC TỪ CÁC TELOMERE

Trong thời điểm, loài người không thể đạt được sự bất tử thì điều tốt nhất có lẽ là tìm ra cách làm chậm hoặc đảo ngược quá trình lão hóa. Và trong khi đã có một ngành công nghiệp hy sinh trọn vẹn vì “chống lão hóa” thì sự thật về sinh học là số phận của chúng ta được ghi lại bên trong DNA. Cụ thể, những những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể gọi là telomere.

810-403 exam is one of popular Cisco Business Value Specialist. Many candidates won’t have confidence to get it. Now We guaranteed 810-403 exam training is available in various formats to best suit your needs and learning style. Whether you are a hands-on tactile learner, visually or even a textbook training veteran, TestKingDump has the Cisco 810-403 resources that will enable you to pass your 810-403 test with flying colors. As with Cisco exams, the Cisco or 810-403 exam is structured to stack or plug into other related courses. The combination of Cisco courses builds the complete core knowledge base you need to meet your Cisco Business Value Specialist requirements. Our team helps millions of candidates pass the exams and get the certifications. We have tens of thousands of successful stories. Our dumps are reliable, affordable, updated and of really best quality to overcome the difficulties of any IT certifications. 810-403 exam exam dumps are latest updated in highly outclass manner on regular basis and material is released periodically. Latest 810-403 exam dumps are available in testing centers with whom we are maintaining our relationship to get latest material.

Project Management ADM-201 test material Professional (PMP) is AWS-SYSOPS answer pdf an internationally recognized[citation needed] ADM-201 test material professional designation offered by AWS-SYSOPS answer pdf the ADM-201 test material Project Management Institute (PMI). As of March 2018, there are 833,025 active PMP certified individuals and 286 ADM-201 test material chartered AWS-SYSOPS answer pdf chapters across 210 countries and territories 70-533 exam knowledge worldwide. The exam is based on ADM-201 test material the PMI Project Management Body of Knowledge. The 70-533 exam knowledge exam ADM-201 test material consists of 200 multiple 70-533 exam knowledge choice questions written ADM-201 test material against the PMBOK specification and 70-533 exam knowledge the 70-533 exam knowledge PMP AWS-SYSOPS answer pdf Code of Ethics. The exam is closed book; no reference 70-533 exam knowledge materials are allowed. The global network of Prometric testing centers provides ADM-201 test material the PMP AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf exam as a computer-based test. ADM-201 test material They also offer a 70-533 exam knowledge paper-based 70-533 exam knowledge option for locations with no nearby Prometric testing centers. The exam consists of 200 questions (“items”). 25 are pre-release items, which are not included in 70-533 exam knowledge exam scoring. Prometric calculates AWS-SYSOPS answer pdf the score based ADM-201 test material ADM-201 test material on the 70-533 exam knowledge other 175 70-533 exam knowledge items. Each multiple-choice item has AWS-SYSOPS answer pdf one correct answer AWS-SYSOPS answer pdf and three ADM-201 test material incorrect answers. Candidates AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf who take the 70-533 exam knowledge 70-533 exam knowledge computer-based test receive their AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf ADM-201 test material results (passed or ADM-201 test material not passed) immediately upon ADM-201 test material completion. PMI also evaluates proficiency levels 70-533 exam knowledge in each project management process ADM-201 test material group in 4 levels. Above Target, Target, AWS-SYSOPS answer pdf Below Target, and Needs Improvement. Examiners provide these results to the candidate on a score report after the examination. Candidates AWS-SYSOPS answer pdf who take paper-based tests receive their test 70-533 exam knowledge results and score reports typically within 4 weeks. AWS-SYSOPS answer pdf 70-533 exam knowledge Research shows that the most difficult Knowledge areas of the PMP? exam are Quality Management, Integration Management, and Time Management.

Các “mũ” này không duy trì các mã trong protein như gen. Do đó, sau mỗi lần nhân bản DNA, các telomere này lại ngắn đi một chút nhưng không làm mất đi các thông tin quan trọng. Ở người, cuối cùng, các telomere này sẽ quá ngắn và các mã DNA sẽ dần bị mất trong quá trình nhân bản, chính điều này sẽ làm một nút dây quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào bị thiếu hụt. Và khi tế bào không còn tái tạo được ở tốc độ như trước thì chúng ta sẽ cảm thấy sự ảnh hưởng trên toàn bộ cơ thể. Chính lúc đó là thời điểm chúng ta bắt đầu già đi và hoạt động chậm lại.

 

 

Ở một video trên YouTube, MinuteEarth đã giải thích vai trò của các telomere trong quá trình lão hóa trên nhiều loài và tại sao ở một số loài động vật, chẳng hạn như con chuột chũi thường không xuất hiện sự già đi. Mặc dù xuất hiện các nếp nhăn, chuột chũi thường tạo ra một loại enzyme đặc biệt để xây dựng lại các telomere và giữ cho chúng trẻ hơn hoặc ít nhất là duy trì chúng ở một độ tuổi trung niên không xác định.

TRẺ MÃI HAY Ở TUỔI TRUNG NIÊN ĐẾN CUỐI ĐỜI

Chúng không thực sự chấm dứt sự lão hóa nhưng chuột chũi thường có thể sống lâu hơn ở tuổi trẻ. Tuy loài này có thể sở hữu khả năng độc nhất để thoát khỏi bệnh ung thư nhưng chúng không bất tử. Trong thực tế, các loài sinh vật càng sống lâu càng có nguy cơ bị các loài khác ăn thịt. Ở loài người, nếu có thể kéo dài sự sống tương tự với chuột chũi, chúng ta có thể không phải lo lắng sẽ bị ăn bởi một sinh vật lớn hơn. Nhưng khác với tuổi trung niên không tóc và nhăn nheo của chuột, chúng ta có thể trở thành nạn nhân của ung thư.

Huỳnh Thanh Thảo
Nguồn: Futurism, Youtube, Pubmed.

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *