FDA chuyển hướng thử nghiệm trên động vật sang cơ quan trên chip

FDA ra thông báo hợp tác với Emulate, một công ty chế tạo chip có chức năng như cơ quan con người để phục vụ cho việc thử nghiệm. FDA sẽ bắt đầu sử dụng “con chip gan” của công ty và biện pháp này có thể loại bỏ các thử nghiệm trên động vật.


Thử nghiệm trên chip

Thử nghiệm trên động vật là một phần quan trọng và không thể thiếu trong các tiến bộ y khoa. Để thử nghiệm một loại thuốc mới trên người, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) yêu cầu loại thuốc đó cần thử nghiệm trước trên động vật. Tuy nhiên, các loại thuốc thử nghiệm trên động vật khi chuyển qua con người thì liệu có an toàn hay không, rất khó để đảm bảo. Hơn nữa còn các chuẩn mực đạo đức khác còn gây rất hiều tranh cãi.