Một loại DNA chưa xác định có thể chịu trách nhiệm trong vấn đề rối loạn não bộ

Một nghiên cứu gần đây đã tiết lộ rằng mỗi nơron cá nhân trong não bộ con người có thể độc nhất về mặt di truyền nhờ các đột biến xảy ra trên cơ sở từng tế bào (cell-by-cell basis). Hướng nghiên cứu này cung cấp những hiểu biết chi tiết về các yếu tố nguy cơ đối với chứng rối loạn thần kinh và tâm thần.


KHÔNG CÓ HAI NƠRON GIỐNG NHAU.

Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về các căn nguyên di truyền của vấn đề rối loạn thần kinh, như chứng tự kỷ và tâm thần phân liệt, các nhà khoa học vẫn chưa xác định được một vài yếu tố nguy cơ – và những gene nguyên nhân gây trực tiếp (direct causal genes). Các gene nguy cơ đã được phát hiện thường chỉ liên kết lại với các phân nhóm của những người bị ảnh hưởng, chứ không phải với tất cả những người có rối loạn. Các nhà khoa học đã xác định rằng nếu một đột biến là nguồn gốc của rối loạn thần kinh, đột biến đó có thể sẽ khó theo dõi. Các đột biến chính mang tính chất di truyền và gây bệnh trực tiếp ít có khả năng lây truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Điều này đã khiến các nhà nghiên cứu tự hỏi: các yếu tố nguy cơ của rối loạn thần kinh xuất phát từ đâu?

Các nhà khoa học đã khám phá ra, trái với nhận thức thông thường rằng tất cả các nơron trong một não đều giống nhau về mặt di truyền, não của mỗi người thực sự là nơi chứa nhiều bộ gen khác nhau. Đây được gọi là hình thái khảm soma (somatic mosaicism), và nó xảy ra bởi vì các tế bào soma, ví dụ như các nơron, là những vật chủ của một số nguồn đột biến tự phát. Sự phát hiện này thúc đẩy việc thành lập mạng lưới khảm Soma của não (The Brain Somatic Mosaicism Network- BSMN), một nhóm mà mục tiêu chính của họ là khám phá tính đa dạng với mục đích kết nối các đột biến khác nhau trong các nơron với các rối loạn thần kinh liên quan.


The Brain Somatic Mosaicism Network Via Science Magazine

ĐIỀU TRỊ BỆNH TÂM THẦN

Vào thời điểm này, khi các nhà nghiên cứu biết rằng mosaicism trở nên phổ biến, và có thể đã xảy ra hàng ngàn thay đổi trên mã di truyền trong neuron của con người. Lỗi trong quá trình sao chép DNA là yếu tố chính gây nên các đột biến soma, và các nơron ban đầu cuối cùng đã phân chia thành não người trưởng thành, phân chia hàng tỷ lần, vì vậy có rất nhiều cơ hội cho những lỗi nhỏ xảy ra trong quá trình sao chép – một nguyên do bất kì trong số đó có thể là yếu tố dẫn tới rối loạn thần kinh. Tế bào thần kinh trưởng thành sống tương đối lâu hơn các tế bào khác trong cơ thể, do đó những đột biến soma trong các nơron có nhiều khả năng hơn để tác động đến sức khoẻ. Trong quá khứ, các nhà nghiên cứu có thể chưa tìm ra nguồn gốc di truyền của bệnh tâm thần vì họ đang tìm kiếm ở nơi không đúng – tế bào mầm (germ cells). Thay vào đó, có khả năng DNA chịu trách nhiệm đối với những rối loạn thần kinh này chỉ nằm trong các tế bào thần kinh, trước đây không nhìn thấy được bằng cách giải trình tự và không thể phát hiện.

810-403 exam is one of popular Cisco Business Value Specialist. Many candidates won’t have confidence to get it. Now We guaranteed 810-403 exam training is available in various formats to best suit your needs and learning style. Whether you are a hands-on tactile learner, visually or even a textbook training veteran, TestKingDump has the Cisco 810-403 resources that will enable you to pass your 810-403 test with flying colors. As with Cisco exams, the Cisco or 810-403 exam is structured to stack or plug into other related courses. The combination of Cisco courses builds the complete core knowledge base you need to meet your Cisco Business Value Specialist requirements. Our team helps millions of candidates pass the exams and get the certifications. We have tens of thousands of successful stories. Our dumps are reliable, affordable, updated and of really best quality to overcome the difficulties of any IT certifications. 810-403 exam exam dumps are latest updated in highly outclass manner on regular basis and material is released periodically. Latest 810-403 exam dumps are available in testing centers with whom we are maintaining our relationship to get latest material.

Project Management ADM-201 test material Professional (PMP) is AWS-SYSOPS answer pdf an internationally recognized[citation needed] ADM-201 test material professional designation offered by AWS-SYSOPS answer pdf the ADM-201 test material Project Management Institute (PMI). As of March 2018, there are 833,025 active PMP certified individuals and 286 ADM-201 test material chartered AWS-SYSOPS answer pdf chapters across 210 countries and territories 70-533 exam knowledge worldwide. The exam is based on ADM-201 test material the PMI Project Management Body of Knowledge. The 70-533 exam knowledge exam ADM-201 test material consists of 200 multiple 70-533 exam knowledge choice questions written ADM-201 test material against the PMBOK specification and 70-533 exam knowledge the 70-533 exam knowledge PMP AWS-SYSOPS answer pdf Code of Ethics. The exam is closed book; no reference 70-533 exam knowledge materials are allowed. The global network of Prometric testing centers provides ADM-201 test material the PMP AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf exam as a computer-based test. ADM-201 test material They also offer a 70-533 exam knowledge paper-based 70-533 exam knowledge option for locations with no nearby Prometric testing centers. The exam consists of 200 questions (“items”). 25 are pre-release items, which are not included in 70-533 exam knowledge exam scoring. Prometric calculates AWS-SYSOPS answer pdf the score based ADM-201 test material ADM-201 test material on the 70-533 exam knowledge other 175 70-533 exam knowledge items. Each multiple-choice item has AWS-SYSOPS answer pdf one correct answer AWS-SYSOPS answer pdf and three ADM-201 test material incorrect answers. Candidates AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf who take the 70-533 exam knowledge 70-533 exam knowledge computer-based test receive their AWS-SYSOPS answer pdf AWS-SYSOPS answer pdf ADM-201 test material results (passed or ADM-201 test material not passed) immediately upon ADM-201 test material completion. PMI also evaluates proficiency levels 70-533 exam knowledge in each project management process ADM-201 test material group in 4 levels. Above Target, Target, AWS-SYSOPS answer pdf Below Target, and Needs Improvement. Examiners provide these results to the candidate on a score report after the examination. Candidates AWS-SYSOPS answer pdf who take paper-based tests receive their test 70-533 exam knowledge results and score reports typically within 4 weeks. AWS-SYSOPS answer pdf 70-533 exam knowledge Research shows that the most difficult Knowledge areas of the PMP? exam are Quality Management, Integration Management, and Time Management.

Các nhà nghiên cứu tin rằng việc tìm hiểu nhiều hơn về somatic mosaicism có thể là câu trả lời cho sự hiểu biết không chỉ về đa dạng thần kinh mà còn về sự đa dạng của con người nói chung. Bước quan trọng tiếp theo của BSMN sẽ là việc giải trình tự bộ gen của các neuron riêng lẻ. Nhóm nghiên cứu dự kiến sẽ có dữ liệu từ ít nhất 10.000 sequences vào năm 2020. Dự án này có thể mở ra các phương pháp điều trị mới – và thậm chí là chữa trị – cho các rối loạn thần kinh, nguyên nhân gây ra khoảng 12% số ca tử vong trên toàn thế giới. Đại học California, nhà thần kinh học San Diego Alysson Muotri, người không phải là thành viên của BSNM, đã chia sẻ với Scientific American, “Tôi rất hào hứng về dự án này – đây là khởi đầu của một điều hoàn toàn mới trong sinh học và thần kinh học.”

Như Nguyện
Theo Scientific American và Futurism

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *