Nuôi cấy mô thực vật và các loại kháng sinh trong môi trường nuôi cấy phần II-c

Ở các phần trước, phần I giới thiệu kỹ thuật nuôi cấy mô là gì và lợi ích của nó. Phần II giới thiệu các thành phần, phần II-a giới thiệu các chất bổ sung vào môi trường nuôi cấy, phần II-b giới thiệu các loại hormone bổ sung vào như nhóm Auxin (2,4D,IAA, NAA, IBA), nhóm cytokinins( BA, 6-BAP, zeatin…).

Nội dung bài viết sẽ được trình bày như sau:

1. Nuôi cấy mô thực vật và lợi ích từ nuôi cấy invitro phần I
2. Nuôi cấy mô thực vật và thành phần môi trường nuôi cấy invitro phần II
3. Nuôi cấy mô thực vật và các chất bổ sung vào môi trường nuôi cấy phần II-a
4. Nuôi cấy mô thực vật và môi trường bổ sung các loại hormone phần II-b
5. Nuôi cấy mô thực vật và các loại kháng sinh trong môi trường nuôi cấy phần II-c
6. Nuôi cấy mô thực vật và các kỹ thuật nuôi cấy mô phần III

KHÁNG SINH TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY

Trong phần II-c sẽ giới thiệu việc thêm các chất kháng sinh vào môi trường nuôi cấy.

Chất kháng sinh là chất được sản xuất bởi các loài vi sinh vật khác nhau, hoặc là các chất kháng sinh tổng hợp. Chúng có khả năng ngăn chặn sự sinh trưởng của các vi sinh vật khác và cuối cùng làm tiêu huỷ chúng.

Các kháng sinh (antibiotics)

Bổ sung các kháng sinh vào môi trường nuôi cấy nói chung thường được tránh do sự hiện diện của chúng trong môi trường làm chậm sinh trưởng của mô và tế bào. Tuy nhiên, một số tế bào thực vật bị nhiễm một cách hệ thống các vi sinh vật. Để ngăn chặn sinh trưởng của bọn vi sinh vật này, điều không thể thay thế là làm giàu môi trường bằng kháng sinh. Streptomycin hoặc kanamycin ở nồng độ thấp kiểm soát hiệu quả hiện tượng nhiễm có tính hệ thống và môi trường được bổ sung các kháng sinh này không gây bất lợi cho sự sinh trưởng của tế bào nuôi cấy.

Vai trò của các loại thuốc kháng sinh trong nuôi cấy mô và tế bào thực vật:

– Ngăn chặn sự lây nhiễm của các vi khuẩn vào môi trường nuôi cấy tế bào và mô thực vật

– Ngăn chặn nấm mốc và nấm men lây nhiễm vào mô, tế bào nuôi cấy

– Loại trừ các chủng vi khuẩn Agrobacterium dùng trong chuyển gen ra khỏi môi trường và mô nuôi cấy (sau nuôi cấy, hỗn hợp Agrobacterium với tế bào thực vật để chuyển gen hoàn thành).

– Sử dụng kháng sinh trong môi trường chọn lọc để chọn các tế bào hoặc mô đã được chuyển gen (mang gen chỉ thị kháng kháng sinh). Các tế bào không được chuyển gen sẽ bị chết trong môi trường có kháng sinh ở nồng độ thích hợp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945677929