ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN CHIẾT XUẤT VÀ HỢP CHẤT PHÂN LẬP TỪ QUẢ CÂY DỨA DẠI (PANDANUS ODORATISSIMUS L. F.)

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá hoạt tính chống oxy hóa in vitro của một số phân đoạn chiết và hợp chất phân lập từ quả cây Dứa dại (Pandanus odoratissimus L. f.). Phương pháp: đánh giá tác dụng chống oxy hóa theo phương pháp loại gốc tự do (GTD) DPPH và ức chế quá trình peroxy hóa lipid (MDA) của 4 nhóm phân đoạn chiết, bao gồm n-hexan (PO-A), cloroform (PO-B), ethyl acetat (PO-C), nước (PO-D) và 4 hợp chất phân lập được từ phân đoạn chiết cloroform, bao gồm vanillin, (+)-pinoresinol, (+)-syringaresinol, (+)-medioresinol. Continue Reading

Facebook Comments

Sự khác nhau giữa Cần sa và Gai dầu

Cây Cần sa ( Marijuana) và cây Gai dầu ( Hemp)  đều là Cannibis nhưng những đặc tính của chúng rất khác nhau. 2 loại cây này khác nhau từ chức năng, canh tác, và ứng dụng. Cho tới nay, chúng vẫn bị hiểu nhầm, đều liệt vào danh sách cấm canh tác ở đa số các Quốc gia.

Continue Reading

Facebook Comments