su dong cam trong nao bo

Các nhà nghiên cứu đang truy tín hiệu điện tử não bộ của chuột để phát hiện sự đồng cảm ở chuộtchuột. Credit: © mrks_v / Fotolia

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *