Nuôi Cấy Mô Thực Vật

Môi trường MS pha sẵn

1.650.000,0
Call Now Button