6-Benzylaminopurine (6-BAP)

1.700.000,0

6-Benzylaminopurine (6-BAP)Hormone thuộc nhóm cytokinins, kích thích chồi. BAP được sử dụng rất phổ biển trong nuôi cấy mô thực vật, thường kết hợp với 2,4D hoặc NAA để cho giai đoạn nhân chồi.

  1. Mã sản phẩm: B0904.0005
  2. Quy cách: 5G
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tan trong NaOH
  5. Hãng Duchefa

còn 10 hàng