Indole-3-acetic acid (IAA)

690.000,0

Indole-3-acetic acid hay còn gọi là IAA. Hormone IAA được sử dụng trong nuôi cấy mô thực vật như chất kích thích sinh trưởng. IAA thuộc nhóm Auxin, có thể kết hợp với nhóm cytokinins để kích thích sinh trưởng phát triển ở cây.

  1. Mã code: I0901.0005
  2. Quy cách: 5G
  3. Xuất xứ: Hà Lan
  4. Bảo quản ở nhiệt độ phòng,
  5. Hoà tan trong Ethanol và NaOH
  6. Hãng Duchefa Hà Lan

còn 5 hàng