THIDIAZURON

5.200.000,0

Thidiazuron được dùng phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật.
CAS number 51707-55-2
Mã sản phẩm: T0916-250mg
Trọng lượng phân tử C9H8N4OS = 220.2
Quy cách: 250mg
Xuất xứ: Hà Lan

Điều kiện lưu trữ: 
Nhiệt độ phòng
Tan trong DMSO

còn 3 hàng