SBC Comics: biến nạp- bacterial transformation

Cho E.Coli ăn gì khác ngoài DNA?

https://www.facebook.com/sbcscientific/photos/a.259477047580765.1073741828.259472754247861/884133751781755/?type=3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *