SBC Comics: Dị ứng quá đáng

Em: Anh miễn dịch à, ở bên anh thật an toàn.

Immune system: Anh sẽ luôn bảo vệ em!

Em: Cái gì? Đây chỉ là sợi lông mèo

Immune system: Nhưng nó có thể làm hại em

Em: No no không hề, không hề

Em: Oops

SBC

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0945677929