[SBC Comics] Ranh ngôn khoa học

 

Ranh ngôn khoa học( Sinh học).

Gregor Mendel: “Trên đời không có việc gì vui bằng việc ĐẾM ĐẬU”

James Watson & Francis Crick: “Phàm chuyện đại sự trong thiên hạ không cần phải XOẮN lên như chuỗi DNA”

 

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Mendel: "Dành cả thanh xuân để đếm đậu"

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

 

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Người đăng: SBC Scientific vào Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Facebook Comments Box

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0945677929