SBC Comics: Có 2 loại người xịt cồn trong lab

Có hai loại người xịt cồn trong lab. Người thì qua loa, người thì dung cả thanh xuân để xịt cồn.

One thought on “SBC Comics: Có 2 loại người xịt cồn trong lab

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0945677929