Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

Streptozocin

3.450.000,0
Sale!

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

THIDIAZURON

5.500.000,0 5.200.000,0

Hóa Chất & Thiết Bị Thí Nghiệm

α-naphtalene acetic acid( NAA)

650.000,0
Call Now Button