Sỏi thận là gì?

Viên sỏi thận lớn nhất được biết nặng hơn một kilogram và dài 17 centimet. Bệnh nhân không thực sự nuốt một viên đá với kích cỡ của một quả dừa, thực sự sỏi thận được hình thành từ bên trong cơ thể. Vậy chúng phát triển như thế nào? Và tại sao ta cảm thấy rát đau nếu đưa chúng ra ngoài?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *