buoc tien hoa tiep theo cua loai nguoi

Thời đại trí tuệ thông minh và bước tiến hoá tiếp theo của loài người

Chúng ta đang chạm tới ranh giới của một kỷ nguyên mới trong dòng chảy tiến hóa ở loài người
• Caleb Sharf, giám đốc Astrobiology tại Columbia, đã tiên đoán rằng chúng ta sẽ chứng kiến​ được “sự kiện đầu tiên” trong tiến trình tiến hóa mới.
• Kỹ thuật sinh học và trí tuệ nhân tạo đã được phát triển có thể thay đổi loài người mãi mãi. tăng tốc tiến hóa

Continue Reading