Tag Archives: auxin

Auxin là gì và ứng dụng của auxin

1. Auxin là gì? – Auxine tiếng Hy lạp có nghĩa là sinh trưởng. Auxin là một hoóc môn thực vật có tác dụng tốt đến các quá trình sinh trưởng của tế bào, hoạt động của tầng phát sinh, sự hình thành rễ, hiện tượng ưu thế ngọn, tính hướng của thực vật, sự sinh […]

0945677929