Tag Archives: bã bia

Sản xuất Cordycepin bằng cách nuôi trồng Cordyceps militaris (Đông trùng hạ thảo) trên bã bia

Đây là báo cáo đầu tiên về quá trình nuôi trồng hệ sợi nấm C. militaris và quả thể trên môi trường rắn có chứa ngũ cốc đã qua sử dụng (Spent Brewery grain-SBG). Năm chủng khác nhau của C. militaris được nuôi trồng trên các môi trường chứa hạt lúa mạch đen và từ […]

0945677929