methane-bang-de-chay

Nguồn năng lượng từ băng dễ cháy

Tóm lược: Trung Quốc đã thành công trong việc chiết xuất methane hydrate từ các mỏ khai thác thử nghiệm ở Biển Đông. Thứ khoáng sản được gọi là “băng dễ cháy” này có thể là nguồn năng lượng mới mà Trung Quốc có thể đưa vào công nghiệp hóa, nhưng mặc dù nguồn nhiên liệu này sạch hơn than đá thì methane vẫn là một nhiên liệu hóa thạch.
Continue Reading