Tag Archives: Biochip kinh nguyệt

Biochip kinh nguyệt có thể là một cuộc cách mạng trong phương pháp điều trị các bệnh về sinh sản

Sự phức tạp trên một con chip Nhà sinh vật học nghiên cứu về sinh sản Teresa Woodruff của Đại học Northwestern đã đặt ra cụm từ “oncofertility” hơn mười năm trước để giúp các bệnh nhân ung thư trẻ vẫn giữ được khả năng làm cha mẹ.

0945677929