Tag Archives: buồng trứng

IN 3D BUỒNG TRỨNG – GIẢI PHÁP CHO PHỤ NỮ VÔ SINH

buong trung in 3D

Các nhà khoa học từ Đại học Northwestern đã và đang phát triển hệ thống in 3D buồng trứng động vật từ một loại gelatin có cấu trúc đặc biệt. Thử nghiệm cấy ghép đã thành công khi thực hiện trên chuột và tiếp theo sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên lợn.