Các rào cản nào trên sông làm cá không di chuyển được? Có thể dẫn đến TUYỆT CHỦNG

Hãy tưởng tượng bạn có hẹn đi ăn tối. Bạn rất đói và dành đủ thời gian để đến đó và không đến trễ, nhưng khi bạn bước ra khỏi nhà, bạn thấy thời tiết không hoàn toàn là những gì bạn mong đợi, sau đó chạy vào bức tường để trú mưa. Bạn sẽ làm gì? Nếu là bạn, bạn có thể sẽ phải bỏ cuộc đấy- vì chán nản, đói bụng, chẳng còn chút lãng mạn nào cả.

Continue Reading