Tag Archives: cacbonic

Nhà máy điện đốt nhiên liệu hoá thạch mà không thải ra khí cacbonic

nha may dien- chu trinh allam

Tóm lược: Ý tưởng về NET power là cải tiến hệ thống thu nhận và giữ khí cacbonic nhằm tạo nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch mà không thải ra khí Cacbonic. Thay vì đưa hệ thống vào nhà máy điện đã có, họ bắt đầu xây dựng một nhà máy điện hoàn […]