Tag Archives: cấy ghép não

Công nghệ Dây điện siêu mỏng của MIT đang mở đuờng tới thời đại mới trong cấy ghép não

Tóm tắt:  Các nhà nghiên cứu đã phát triển các sợi sinh học dài khoảng 200 micromet. Những sợi này bắt chước tính linh hoạt của mô não và có thể được sử dụng để vận dụng để truyền các tín hiệu điện, hoá học hoặc quang học.

0945677929