nhan giong invitro cay ma de

Nhân giống mã đề Plantago major L. bằng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

Plantago major L. ( Mã đề) có nguồn gốc từ miền Viễn Đông, là loại dược liệu được sử dụng từ xưa. Kỹ thuật tạo và nuôi cấy mô sẹo cũng như tái sinh chồi từ cuống lá và lá non cây Plantago major L. đã được thực hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy : (i) môi trường thích hợp cho sự tạo mô sẹo là môi trường MS bổ sung 2,4 D 1mg/L kết hợp BA 0.5mg/L;

Continue Reading