Tag Archives: chà là

Ảnh hưởng của nước cốt dừa Casein Hydrolysate và chiết xuất từ nấm men lên sự phát triển in vitro cây chà là BARHI ( Phpenix dactylifera L.)

Nghiên cứu này nhằm mục tăng cường tái sinh chồi cây chà là Barhi trên môi trường bổ sung các hợp chất tự nhiên. Các cụm nhỏ từ 2-3 chồi được sử dụng làm mẫu vật và nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung ba loại chất tự nhiên ở ba nồng độ khác […]

0945677929