Tag Archives: chat kich thich sinh truong

Chitosan – chất kích thích tăng trưởng trong nuôi cấy mô hoa lan

Ảnh hưởng của chitosan tôm và nấm lên sự phát triển của mô phân sinh cây hoa lan trong nuôi cấy được nghiên cứu trong môi trường lỏng và rắn. Sự phát triển của các mẫu mô phân sinh ở protocorm-like bodies trong môi trường lỏng đã được thúc đẩy lên 15 lần khi có […]

0945677929