Tag Archives: chỉnh sửa bộ gen

Ứng dụng linh hoạt CRIPSR/Cas9 trong chỉnh sửa bộ gen

  1. Gen silencing/knockout Cas9 endonuclease đã trở thành một công cụ phổ biến để chỉnh sửa gen trực tiếp trong hệ thống tế bào nhân thật (eukaruotic system). Với việc sử dụng một mục tiêu cụ thể CRISPR RNA (crRNA) và trans-kích hoạt crRNA (tracrRNA), hoặc một dạng hợp nhất gọi là RNA dẫn […]

0945677929