Tag Archives: chỉnh sửa gene

Thử nghiệm CRISPR đầu tiên trên thế giới chỉnh sửa lại bộ gen trong cơ thể người

Phương pháp CRISPR thử nghiệm lần đầu tiên trong cơ thể người là để chống lại virus HPV – loại virus gây hại cho hàng triệu người trên thế giới – vào ngày 15 tháng 7. Và đó chỉ là một số rất nhiều nghiên cứu về CRISPR trong thời gian gần đây.