Tag Archives: chuối CAVENDISH SP

Nhân giống invitro giống chuối CAVENDISH SP với quy mô lớn

Cây chuối cấy mô được nuôi trong điều kiện ánh sáng và nhiệt độ tự nhiên khi trồng ra mau thích nghi với điều kiện vườn ươm hơn đối chứng là cây chuối nuôi hoàn toàn trong phòng máy lạnh ánh sáng đèn. Đây là một biện pháp để giảm giá thành sản xuất do […]

0945677929