Tag Archives: chuối

Sản xuất cây giống chuối bằng kỹ thuật invitro đỉnh chồi

Nuôi cấy mô (invitro) cây chuối giải quyết được vấn đề số lượng, sạch bệnh. Trong bài viết sử dụng phương pháp nhân đỉnh chồi. Dùng môi trường cơ bản là MS, sử dụng kết hợp các hormone thực vâtj. Ngoài ra cũng giới thiệu phương pháp hạn chế quá trình hoá nâu bằng cách […]

Sản xuất giống chuối giá thấp bằng nuôi cấy mô thực vật

Tiêu đề gốc: Những sự lựa chọn môi trường giá thấp cho sản xuất chuối (Musa paradisiaca L.) thông qua nuôi cấy mô thực vật, được tác giả S. Dhanalakshmi và R. Stephan công bố. Từ khoá:nuôi cấy mô cây chuối, plant tissue culture, hormone thực vật, Môi trường murashige and skoog medium, môi trường […]

0945677929