Chuồn chuồn cái giả chết để tránh giao phối

Chúng ta biết rằng những con chuồn chuồn có thể làm một số điều đáng kinh ngạc trong quá trình sinh tồn, ví dụ như bay xa hay dự đoán các động tác của con mồi để giết chết chúng một cách nhanh nhất. Gần đây, một nhà động vật học phát hiện một hành vi quái lạ của con cái ở loài chuồn chuồn Aeshna

Continue Reading