Tag Archives: chuột chũi không lông

Chuột chũi không lông có thể sống sót trong điều kiện không có oxy và nó thực sự kỳ lạ

Chúng bắt đầu bằng việc trao đổi chất như thực vật. Những con chuột chũi không lông ( Heterocephalus glaber ) chưa bao giờ là động vật có vú thông thường nhất – sinh vật có vỏ thượng vị có khả năng đề kháng với ung thư , có thể sống sót gần 20 phút […]

0945677929