Tag Archives: cơ quan trên chip

FDA chuyển hướng thử nghiệm trên động vật sang cơ quan trên chip

FDA ra thông báo hợp tác với Emulate, một công ty chế tạo chip có chức năng như cơ quan con người để phục vụ cho việc thử nghiệm. FDA sẽ bắt đầu sử dụng “con chip gan” của công ty và biện pháp này có thể loại bỏ các thử nghiệm trên động vật.

0945677929