Lông của ruồi cho chúng ta biết những gì về ung thư

Các tế bào phân chia thành hai tế bào giống hệt nhau rồi chúng sẽ tiếp tục phân chia tiếp, nghĩa là bất kỳ mô nào cũng có thể phát triển theo cấp số nhân. Thời điểm đó đến khi một số trong chúng phải phát triển thành các tế bào chuyên biệt. Trên lưng của một con ruồi, một tế bào phải biết rằng khi nó phân chia, nó sẽ sinh ra hai tế bào khác nhau: một sợi lông và một neuron. Làm thế nào để các phân chia không đối xứng này hoạt động? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích sâu hơn về sự phân chia tế bào gốc bất đối xứng quyết định số phận của tế bào ruồi và tế bào thần kinh của cá.

Continue Reading