Nguyên lý chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI)

1. Sơ lược nguyên lí

Chụp cộng hưởng từ hạt nhân (MRI). Phim MRI cho chúng ta hình ảnh một lát cắt qua cấu trúc cơ thể. Ưu điểm của MRI so với CTscanner là có thể hiện hình rõ các cấu trúc phần mềm có độ phân giải cao, cho phép chúng ta nhận định hình ảnh rõ ràng. Continue Reading