Tag Archives: cộng hưởng từ

Các tiến bộ kỹ thuật cộng hưởng từ trong hình ảnh u não và ứng dụng

Cộng hưởng từ (MRI) là kỹ thuật chọn lựa trong khảo sát hình ảnh u não. Các kỹ thuật tiên tiến của cộng hưởng từ ngày càng phát triển mạnh, được sử dụng trong khảo sát u não như: cộng hưởng từ khuếch tán (DWI), hình ảnh khếch tán theo lực (DTI), hình bó sợi […]

0945677929