Tag Archives: Cordyceps militaris (CLAVICIPITACEAE: HYPOCREALES)

NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT QUẢ THỂ NẤM DƯỢC LIỆU Cordyceps militaris (CLAVICIPITACEAE: HYPOCREALES)

Nấm dược liệu, Cordyceps militaris là một loài nấm ký sinh trên côn trùng có giá trị dược liệu quý tương tự như nấm Cordyceps sinensis và được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền.

0945677929